Mediacje adwokat Warszawa

Mediator rozwodowy w sprawie o rozwód

 

Wiemy (zwłaszcza, gdy w rodzinie są małoletnie dzieci), jak ważne jest porozumienie. W toku negocjacji, czy to przed mediatorem, czy też w ramach pozasądowych negocjacji, byli partnerzy mogą dojść do porozumienia w wielu ważkich aspektach i ukształtować takie rozwiązania, które to dla nich i ich wspólnego dziecka będą najbardziej optymalne. Doprowadziłyśmy do zawarcia przez rodziców dobrych, funkcjonujących porozumień także w sytuacjach, gdy byli oni mocno skonfliktowani, a początkowe rozmowy zaczynały się od kłótni i wzajemnych wypomnień. Czuwamy nad tym, aby nasi Klienci oraz ich byli partnerzy nie tracili z oczu dobra swoich dzieci.

Jako Kancelaria czuwamy nad przebiegiem negocjacji, doradzamy Klientom w zakresie określonych rozwiązań, jak również bierzemy czynny udział w przygotowywaniu ugód mediacyjnych, planów wychowawczych i innych dokumentów, które to zostały wytworzone w trakcie czynności ugodowych.

W trakcie postępowań przed mediatorem, czy też postępowań pozasądowych małżonkowie, czy też byli partnerzy mogą ustalić m.in. następujące kwestie:

  • sposób i zakres wykonywania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem,
  • miejsce pobytu dziecka,
  • alimenty,
  • kontakty.
Proszę wpisać imię.
Proszę wpisać treść wiadomości.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka adw. Aleksandra Kabaczyńska, ul. Chłodna 51, XXXVI p. w Warszawie (00-867). Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłączenie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte formularzu kontaktowym i to nie dłużej, niż będzie to konieczne do udzielenia odpowiedzi. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla udzielenia odpowiedzi na zadane poprzez formularz pytanie. Mają Państwo dostęp do swoich danych, prawo do ich > >poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania, przenoszenia, a także prawo żądania ich usunięcia. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem e-mailowym: a.kabaczynska@kabaczynska-dula.pl Mają Państwo również prawo do złożenia skargi na czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego.

Musisz zaakceptować warunki.
Proszę sprawdzić captcha w celu zweryfikowania, że nie jesteś robotem.

Czytaj moje najnowsze wpisy

Wszystkie wpisy