Kontakty i władza rodzicielska - Kancelaria adwokacka Warszawa

Wykonywanie władzy rodzicielskiej

 

Kancelaria specjalizuje się w prawie rodzinnym, a nieodzownym elementem tej specjalizacji jest prowadzenie spraw dotyczących władzy rodzicielskiej nad dziećmi, ustalenia i wykonywania kontaktów z dziećmi, ustalenia miejscu pobytu dziecka, ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa. Zawsze w tego rodzaju sprawach mamy na uwadze dobro naszych Klientów oraz ich małoletnich dzieci. I choć nie brzmi to jak chwyt marketingowy, to właśnie dobro małoletnich ma dla nas priorytetowe znaczenie. Skutkiem takiego podejścia jest odmowa podejmowania działań nieetycznych, godzących w szeroko pojęte dobro dziecka oraz bezkompromisowa walka w tych momentach, w których dobro to jest zagrożone. Głośno mówimy nie, gdy skutkiem naszych działań miałaby być krzywda małoletnich. Nie godzimy się na „granie dzieckiem” i alienację rodzicielską, zwalczając je wszelkimi sposobami.

Kancelaria ma doświadczenie w prowadzeniu spraw o kontakty, gdzie m.in. z uwagi na postawę jednego z rodziców do kontaktów nie dochodziło, gdy pomiędzy byłymi partnerami występował konflikt, a także gdy ustalana była opieka naprzemienna nad dzieckiem. Formuła kontaktów każdorazowo uzależniona jest od wielu czynników m.in. faktycznych możliwości rodziców, ich predyspozycji, poziomu skonfliktowania, ale także woli i chęci samego dziecka. Zawsze staramy się przedstawić Klientowi najlepsze i obiektywnie możliwe dla niego opcje, a później doprowadzić do osiągnięcia założonych wspólnie celów.

Kancelaria w tego rodzaju sprawach często korzysta z pomocy psychologów, w tym psychologów dziecięcych i mediatorów.

Pomoc Kancelarii sprowadza się m.in. do przygotowywania pism procesowych (wniosków, odpowiedzi na wniosek, wniosków dowodowych, zarzutów do opinii biegłego itd.), reprezentacji Klientów w toku postępowania sądowego, udziału w postępowaniach mediacyjnych, prowadzenia negocjacji pozasądowych, udziału w konsultacjach z psychologami.

Proszę wpisać imię.
Proszę wpisać treść wiadomości.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka adw. Aleksandra Kabaczyńska, ul. Chłodna 51, XXXVI p. w Warszawie (00-867). Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłączenie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte formularzu kontaktowym i to nie dłużej, niż będzie to konieczne do udzielenia odpowiedzi. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla udzielenia odpowiedzi na zadane poprzez formularz pytanie. Mają Państwo dostęp do swoich danych, prawo do ich > >poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania, przenoszenia, a także prawo żądania ich usunięcia. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem e-mailowym: a.kabaczynska@kabaczynska-dula.pl Mają Państwo również prawo do złożenia skargi na czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego.

Musisz zaakceptować warunki.
Proszę sprawdzić captcha w celu zweryfikowania, że nie jesteś robotem.

Czytaj moje najnowsze wpisy

Wszystkie wpisy