Ochrona wizerunku i dóbr osobistych w Warszawie

Adwokat do spraw o ochronę dóbr osobistych w Warszawie

 

Kancelaria świadczy usługi z zakresu prawa cywilnego oraz prawa autorskiego. Mamy bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań o ochronę dóbr osobistych, w tym w zakresie naruszenia prawa do wizerunku, czy dobrego imienia. Naszymi Klientami są osoby fizyczne, w tym influencerzy oraz osoby prawne. Wiemy doskonale, jak zabezpieczać Klientów przed ewentualnymi naruszeniami ich dóbr, jak walczyć o usunięcie takich naruszeń, jak również jak zabezpieczyć interesy podmiotów, które np. z uwagi na swoje działania marketingowe i promocyjne chcą wykorzystywać wizerunek osób trzecich.

Pomoc Kancelarii sprowadza się do przygotowywania umów, pism procesowych (m.in. pozwów, wniosków, w tym wniosków dowodowych, zarzutów do opinii biegłych), wezwań do zaprzestań naruszeń, reprezentacji Klientów w toku postępowania sądowego, udziału w postępowaniach mediacyjnych, prowadzenia negocjacji pozasądowych.

Proszę wpisać imię.
Proszę wpisać treść wiadomości.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka adw. Aleksandra Kabaczyńska, ul. Chłodna 51, XXXVI p. w Warszawie (00-867). Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłączenie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte formularzu kontaktowym i to nie dłużej, niż będzie to konieczne do udzielenia odpowiedzi. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla udzielenia odpowiedzi na zadane poprzez formularz pytanie. Mają Państwo dostęp do swoich danych, prawo do ich > >poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania, przenoszenia, a także prawo żądania ich usunięcia. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem e-mailowym: a.kabaczynska@kabaczynska-dula.pl Mają Państwo również prawo do złożenia skargi na czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego.

Musisz zaakceptować warunki.
Proszę sprawdzić captcha w celu zweryfikowania, że nie jesteś robotem.

Czytaj moje najnowsze wpisy