Prawo cywilne

Oferujemy kompleksowe usługi we wszystkich aspektach prawa cywilnego dla Klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych. W zakres naszych usług wchodzi m.in. sporządzanie umów (m.in. umów najmu, sprzedaży), reprezentacja Klientów w postępowaniach sądowych (m.in. o odszkodowanie, o zadośćuczynienie, niewykonanie umów lub wadliwe wykonanie umów).

Zakres usług

Ochrony wizerunku i dóbr osobistych. więcej
Prawa własności, w tym: nabycia nieruchomości, zasiedzenia oraz posiadania, z uwzględnieniem materii dotyczącej rozliczania nakładów i wydatków oraz postepowań działowych, w tym postępowań o zniesienie współwłasności nieruchomości. więcej
Prawa mieszkaniowego i lokalowego, komercyjnego najmu nieruchomości, w tym również postępowaniami o eksmisję. więcej
Szeroko pojętego prawa zobowiązań, w tym także niewykonania lub nienależytego wykonania umów oraz związanych z tym roszczeń odszkodowawczych. więcej
Prawa ubezpieczeń, w tym dochodzenia odpowiedzialności od ubezpieczycieli z tytułu wyrządzonych szkód na osobie lub mieniu. więcej
Przygotowujemy ugody sądowe i pozasądowe, porozumienia, umowy – zarówno nazwane (powszechnie występujące w obrocie) jak i nienazwane (dostosowane do specyfiki sytuacji oraz indywidualnych potrzeb i oczekiwań). więcej
Proszę wpisać imię.
Proszę wpisać treść wiadomości.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka adw. Aleksandra Kabaczyńska, ul. Chłodna 51, XXXVI p. w Warszawie (00-867). Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłączenie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte formularzu kontaktowym i to nie dłużej, niż będzie to konieczne do udzielenia odpowiedzi. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla udzielenia odpowiedzi na zadane poprzez formularz pytanie. Mają Państwo dostęp do swoich danych, prawo do ich > >poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania, przenoszenia, a także prawo żądania ich usunięcia. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem e-mailowym: a.kabaczynska@kabaczynska-dula.pl Mają Państwo również prawo do złożenia skargi na czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego.

Musisz zaakceptować warunki.
Proszę sprawdzić captcha w celu zweryfikowania, że nie jesteś robotem.

Czytaj moje najnowsze wpisy