POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

I. Informacje ogólne.

 1. Zgodnie z art. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach strony internetowej, działającej pod adresem: https://www.kabaczynska-dula.pl (dalej: ,,Strona”) jest Aleksandra Kabaczyńska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelarię Adwokacką adwokat Aleksandra Kabaczyńska, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, NIP: 5222649726 (dalej: ,,Kancelaria”).
 2. Strona realizuje funkcję pozyskiwania danych o jej użytkownikach i zachowania tych informacji w następujący sposób:
 1. poprzez dobrowolnie wprowadzone przez użytkowników informacje, w dostępnym na Stronie formularzu,
 2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych użytkowników plików cookies (tzw. ciasteczka),
 3. poprzez gromadzenie logów serwera www, który działa pod adresem internetowym, o którym mowa w pkt 1 powyżej.

II. Dane osobowe użytkowników.

 1. W ramach Strony zbierane są informacje, w tym dane osobowe (imię i nazwisko użytkowników, adres e-mail), które to zostały dobrowolnie udostępnione przez użytkowników, przy czym Strona może także zapisać informacje o czasie połączenia oraz adresie IP użytkowników. Dane zbierane są na podstawie art. 6 ust. 1 z. 1 lit. f RODO.
 2. Administratorem danych osobowych, o których mowa w pkt 1 powyżej jest Kancelaria.
 3. Dane zamieszczone przez użytkowników w formularzu:
  1. są wykorzystywane przez Kancelarię wyłącznie w celu związanym z funkcją danego formularza, tj. w celu informacyjnym oraz w celu nawiązania kontaktu z użytkownikiem,
  2. nie są udostępniane przez Kancelarię osobom trzecim lub innym osobom prawnym, jeśli użytkownik nie wyraził na to wyraźnej i jednoznacznej zgody (za wyjątkiem podmiotów hostingowych),
  3. nie są przekazywane przez Kancelarię poza terytorium EOG ani do organizacji międzynarodowej (za wyjątkiem Google Analitycs pkt III poniżej),
  4. będą przetwarzane przez Kancelarię wyłącznie przez czas konieczny dla realizacji jej działań związanych z realizacją celów, o których mowa w lit. a powyżej.
 4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również ma prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania; w tym celu użytkownik powinien skontaktować się z Kancelarią wysyłając wiadomość e-mail: na adres: a.kabaczynska@kabaczynska-dula.pl lub p.dula@kancelaria-dula.pl.
 5. Dane osobowe udostępnione przez użytkowników nie będą poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych, jak również nie będą profilowane.
 6. Użytkownicy mają prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) lub innych obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

III. Pliki cookies. Google Analytics.

 1. Polityka cookies jest integralną częścią Polityki prywatności.
 2. Strona korzysta z Google Analytics tj. usługi analizowania usług internetowych, oferowanej przez Google Ireland Ltd. (dalej: Google). Konfiguracja Google Analytics ograniczona została wyłącznie do funkcji pomiarowej. Google Analytics używa określonej formy pliku cookie, która jest przechowywana w urządzeniach końcowych użytkowników i umożliwia analizę korzystania ze Strony. Pliki cookies ustawione w Google Analytics w celach pomiarowych to pliki typu first-party (pliki własne), co oznacza, że ich wartości będą różne dla każdego użytkownika (czyli nie ma jednego ID pliku cookie Google Analytics, który byłby wykorzystywany na wszystkich stronach korzystających z Google Analytics). Informacje na temat korzystania z tej strony internetowej generowane przez plik cookie są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.
 3. Google Analytics na Stronie został rozszerzony o kod „gat._anonymizelp();”, co pozwala na zapewnienie anonimowego rejestrowanie adresów IP (maskowanie IP). Dzięki anonimizacji adresu IP na Stronie, adres IP użytkowników na terytorium UE oraz w EOG jest skracany przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP użytkownika jest przesyłany na serwer Google w USA i dopiera tam jest skracany.
 4. Google, w imieniu Kancelarii, wykorzystuje zebrane informacje do analizy korzystania ze Strony w celu tworzenia raportów dotyczących ruchu na Stronie i innych stronach internetowych oraz świadczenia dodatkowych usług związanych z korzystaniem ze Strony i Internetu. Adres IP przesłany przez przeglądarkę w kontekście Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.
 5. Kancelaria wykorzystuje usługę Google Analytics, aby analizować i regularnie usprawniać działanie Strony.
 6. Kancelaria konfigurując usługi w ramach Google Analytics zadbała o to, aby Google pozyskiwało te dane jako przetwarzający i tym samym nie miało uprawnienia do ich wykorzystania do własnych celów.
 7. Użytkownik może deaktywować Google Analytics poprzez ustawienia Cookies (zob. pkt 10 poniżej).
 8. Strona korzysta z plików cookies, które wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Strony do preferencji użytkownika;
  2. optymalizacji korzystania ze Strony, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego użytkowników,
  3. tworzenia statystyk,
  4. utrzymania sesji użytkowników.
 9. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkowników Strony i wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 10. Użytkownik może, w każdym czasie, zrezygnować z zapisywania plików cookies na swoim urządzeniu poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej służącej mu do przeglądania stron internetowych. Ustawienia te, w zależności od rodzaju przeglądarki lub preferencji użytkowników, mogą zostać zmienione, np. w taki sposób, aby blokować automatyczne ustawienia cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniach końcowych użytkowników. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących danego oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 11. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie przez użytkowników sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych i w przyszłości uniemożliwi przechowywanie danych Kancelarii w urządzeniach końcowych użytkowników.
 12. Zmiana ustawień cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Strony.
 13. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkowników (korzystanie ze Strony będzie powodować automatyczne zamieszczanie cookies w urządzeniu końcowym użytkowników).
 14. Maksymalny okres przechowywania używanych plików cookies to okres do 12 miesięcy, a maksymalny okres przechowywania danych to okres do 26 miesięcy.
 15. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkowników nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym użytkowników lub oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.

IV. Logi serwera.

 1. Niektóre informacje dotyczące użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwa stacji użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy wejściu użytkowników na Stronę,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście na Stronę nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkowników,
  7. Informacje o adresie IP użytkowników.
 3. Dane, o których mowa w ust. IV pkt 2 powyżej, nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Stronę.

V. Postanowienia końcowe.

 1. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25 kwietnia 2022 roku.
 2. Polityka prywatności w swej aktualnej wersji będzie dostępna na Stronie.
 3. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia związane z dostępem do Strony, zakłócenia w działaniu Strony oraz ich ewentualnymi konsekwencjami dla użytkowników.
 4. Działalność Strony podlega prawu polskiemu.