ROZWÓD

Wszystkie wpisy
Rozwód

Rozwód a alimenty na pełnoletnie dziecko

12 kwietnia 2022

Już nie raz w swojej praktyce zawodowej miałam do czynienia z sytuacją, w której w trakcie procesu rozwodowego jedno z dzieci stron osiągnęło pełnoletność. Co wówczas należy zrobić i jaki ma to wpływ na już wydane rozstrzygnięcia sądu, postaram się opisać w niniejszym poście. W pierwszej kolejności należy wskazać, iż zawsze, gdy wisi nad nami […]

Czytaj dalej

Brak oczywistego dowodu zdrady a wina wyłączna w rozpadzie pożycia

9 lutego 2022

Proces poszlakowy to pojęcie właściwe dla prawa karnego. Na gruncie prawa cywilnego nie istnieje. Tu, w procesie cywilnym, reguły dowodowe wyznacza jednoznacznie brzmienie art. 6 k.c., zgodnie z którym: „Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne”. Oznacza to nie mniej, nie więcej jak to, że wykazać daną okoliczność musi […]

Czytaj dalej

o autorce

Aleksandra Kabaczyńska - adwokat

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyłam również studia w Centrum Prawa Amerykańskiego, prowadzone przy współudziale Uniwersytetu na Florydzie. Od 2009 roku jestem członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w prestiżowych warszawskich kancelariach m.in.: Rymar i Wspólnicy, Jamka i Topolski oraz Grot Sarbiński Zimny.