Obowiązek oznaczania płatnych współprac przez influencerów

Obowiązek 14 lipca 2022

We wrześniu 2021 roku mało znane dotąd hasła takie jak: płatna współpraca”, ,,oznaczanie płatnej współpracy”, czy też ,,obowiązek influencerów w zakresie oznaczania współpracy” stały się gorącym tematem, a to za sprawą UOKiK-u, który postanowił zbadać zakres współpracy pomiędzy influencerami, a reklamodawcami tj. właścicielami marek, których produkty influencerzy reklamowali bądź mieli reklamować w ramach swoich działań, zwłaszcza w mediach społecznościowych. W dużym uproszczeniu chodziło o zbadanie, czy influencerzy oznaczają w publikowanych przez siebie treściach płatną współpracę, a jeśli nie, to dlaczego tego nie robią tj. czy wynika bądź wynikało to z ich zaniedbania, świadomej decyzji, czy też jest wynikiem ich zobowiązań względem danej marki. UOKiK chciał zbadać, czy odbiorcy treści publikowanych przez influencerów, którymi co do zasady są konsumenci, mogą być przez nich wprowadzani w błąd.

Kary finansowe dla influencerów

W następstwie powyższego UOKiK wziął pod lupę topowych polskich influencerów (m.in. Maffashion, Julia Kuczyńska, Kruszwil Marek Kruszel, MD Marcin Dubiel) zobowiązując ich do współpracy w celu zbadania istotnych z punktu widzenia sprawy okoliczności i przedłożenia określonych wyjaśnień oraz dokumentów. Po ponad pół roku prowadzenia postępowania wyjaśniającego, pod koniec czerwca 2022 roku Prezes UOKiK Tomasz Chróstny poinformował o wydaniu sześciu decyzji nakładających na influencerów kary finansowe za brak współdziałania w związku z toczącym się postępowaniem. Kary finansowe jakie zostały nałożone na influencerów wynoszą łącznie aż 139.000,00 zł. Wysokość kary nałożonej na poszczególnego influencera zależała od zakresu jego działań, a właściwie skali braku jego działań w związku z toczącym się postępowaniem wyjaśniającym. Na dzień publikacji przedmiotowego artykułu decyzje te nie są prawomocne i influencerzy mogą się od nich odwołać. Czy to jednak zrobią? Z pewnością wkrótce się dowiemy.

Z całą pewnością influencer marketing jest sferą nie tylko bardzo ciekawą, ale i nową, w której konieczna jest znajomość zagadnień z wielu obszarów prawa. Siłą influencera jest bowiem jego zasięg i możliwość wpływu na wybory dokonywane przez jego odbiorców. Jeśli nie jesteś pewien czy Twoja umowa o współpracy jest skonstruowana w prawidłowy sposób lub masz wątpliwości, co do zapisów w niej ujętych, to zapraszam do kontaktu – pomogę!


adwokat_od_autorskiego

Czytaj moje najnowsze wpisy

Wszystkie wpisy

o autorce

Paulina Dula - adwokat

Ukończyła studia prawnicze w Warszawie. W 2013 roku obroniła z wyróżnieniem pracę magisterską. Od 2014 roku jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.